Las políticas de cooperación internacional en Euskadi siguen estancadas y sin síntomas de recuperación

Vitoria-Gasteiz, 2014ko martxoaren 26an. Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeak (nazioarteko lankidetzaren arloan lan egiten duten Euskadiko 84 GKEren bilgune denak) aztertu ditu Euskadiko erakunde publiko nagusiek 2014an lankidetzara bideratu dituzten aurrekontuak.

“2014ko aurrekontuek erakusten duten joera orokorra kezkagarria da, nazioarteko lankidetzara bideratutako diruek izoztuta jarraitzen dutelako eta, okerrago dena,  suspertzeko itxurarik gabe. Kezkatzen gaitu ikusteak aurreko urteetan nazioarteko lankidetzan gertatu diren murrizketa latzak ez direla izan gauza puntuala edo behin-behinekoa, 2014an ere ez baitago itxurarik behiala zegoen konpromiso berreskuratuko denik”, diote.

Vitoria-Gasteiz, 26 de marzo de 2014. La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, que agrupa a 84 ONG vascas que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional, ha analizado los presupuestos destinados a ese fin en 2014 por parte de las principales instituciones púbicas vascas.

“La tendencia general en los presupuestos de 2014 es preocupante porque las cifras de estas políticas siguen estancadas y lo que resulta más grave, sin síntomas de recuperación. Nos inquieta que el frenazo histórico en las políticas de cooperación producido por los recortes en ejercicios anteriores no hayan sido puntuales ni ocasionales, pues en 2014 no hay indicios de recuperar el nivel de compromiso alcanzado previamente”, concluyen.

Se cumplen tres meses del tifón Haiyán que asoló Filipinas

Gracias a la solidaridad vasca cientos de personas cubren sus necesidades más básicas y se dan los primeros pasos en la reconstrucción de viviendas y escuelas en Filipinas.

El grupo de ONG de desarrollo (ONGD) vascas miembro de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi que trabajan en cooperación internacional con Filipinas muestra a la ciudadanía en el informe Filipinas; 3 meses después el trabajo efectuado hasta el momento en las zonas más afectadas.

Qué, dónde y cómo
Según este informe las ONGD están efectuando diferentes intervenciones. Como primera respuesta de emergencia a las necesidades básicas mencionan que “estamos suministrando alimentos, agua, ropa y medios para la higiene, la salud y la seguridad alimentaria; facilitamos el alojamiento y apoyamos programas de nutrición y alimentación, así como de recuperación de medios de vida en las zonas más afectadas… Asimismo estamos apoyando en la organización y movilización de los equipos locales y de voluntariado, así como en el establecimiento de centros de distribución de la ayuda que trabajan en el aprovisionamiento, empaquetado y reparto de lotes de alimentos, valoración de daños…. También facilitamos atención psicosocial a las familias y personas afectadas”. Finalizado este periodo de acción de emergencia “las ONGD estamos dando los primeros pasos de intervenciones a más largo plazo, como es la rehabilitación y reconstrucción de viviendas, escuelas e infraestructuras productivas, redes de saneamiento de agua potable y centros de salud y de día, así como programas de reforestación…”, subrayan.

Al ser una situación de emergencia las zonas más afectadas son los lugares donde intervienen: Loon, Antequera, Palompon, Roxas, Estancia, Ormoc, Cebu, Hernani, Balankayan, Lawaan, Javier, Baybay, Dulang, Tolosa, Tubigon, Calape, San Remigio, Daabantayan y Bantayan Island, Culion, Samar, Guiuan, Salcedo…

Según se menciona en el informe el trabajo que las ONGD están llevando a cabo en Filipinas se realiza de una manera coordinada desde un punto de vista internacional, con el fin de lograr los mejores resultados e impacto de la ayuda. Además, señalan que “estamos desarrollando las intervenciones en colaboración con ONGD y colectivos filipinos u otras redes de trabajo a quienes estamos apoyando y con quienes canalizamos la ayuda porque son estos quienes mejor conocen las necesidades reales y con quienes ya tenemos una trayectoria histórica de trabajo en cooperación internacional”. Añaden también que muchas de estas organizaciones se agrupan en redes internacionales o grupos de trabajo específicos sobre la emergencia para lograr un mayor impacto en las actuaciones. Además, algunas de estas ONGD han viajado a Filipinas para poder trabajar desde allí en la evaluación de la situación y puesta en marcha de las primeras medidas. “Otras lo estamos haciendo directamente a través de esas ONGD filipinas con las que llevamos trabajamos codo con codo desde hace años”.

Rendición de cuentas y transparencia
En el informe se señala que uno de los compromisos ineludibles de las ONGD es la transparencia en la actividad económica y la rendición de cuentas del trabajo realizado gracias al apoyo de la sociedad. “Ponemos mucho empeño en informar de los avances e intervenciones a las personas socias y colaboradoras, así como a la sociedad e instituciones financiadoras a través de medios de comunicación; las web y redes sociales de las organizaciones; los boletines informativos y otras acciones específicas como campañas de sensibilización en diferentes espacios (comercios, parroquias, sesiones informativas en instituciones, charlas  en colegios…). Este primer informe Filipinas; 3 meses después es otra apuesta por mostrar a las personas que han confiado en nuestro trabajo lo que estamos haciendo”, recalcan.
El fin de este grupo de trabajo de ONGD que cooperan con Filipinas es consensuar líneas de trabajo, analizar necesidades, marcar objetivos prioritarios, fijar posicionamientos y coordinar acciones para un mayor impacto en la población. Este colectivo continuará facilitando informes de sus intervenciones y avances.

Ver nota de prensa completa.

 

Euskal elkartasunari esker ehunka pertsonen oinarrizko premiak segurtatuta daude eta Filipinetako etxeak eta eskolak berreraikitzen hasi dira.

2014ko otsailaren 14an. Filipinetan nazioarteko lankidetza-lana egiten ari diren Euskadiko garapenerako GKEen (GGKE) taldeak (Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeko kide direnak) herritarren eskura jarri du Filipinak: hiru hilabete geroago izeneko txostena, non azaltzen den zer lan egin duten orain arte gune kaltetuenetan.

Zer, non eta nola
Txosten horren arabera, GGKEak hainbat lan egiten ari dira. Oinarrizko premiei erantzuteko larrialdiko lehen erantzun bezala, hauxe adierazi dute: “janaria, ura eta arropak hornitzen ari gara eta baita ere garbitasuna, osasuna, eta elikadura-segurtasuna bermatzeko baliabideak; aterpea eskaintzen dugu, laguntza ematen diegu nutrizio eta elikadura programei eta orobat zonalde kaltetuenetan bizimodua ateratzeko jendeak behar dituen bitartekoak berreskuratzeko programei… Halaber, tokiko taldeak eta boluntarioak antolatzen eta mobilizatzen ari gara eta laguntza banatzeko zentroak eraikitzen, janari sortak hornitu, paketatu eta banatzeko, kalteak baloratzeko, e.a. Arreta psikosoziala ere ematen diegu familia eta pertsona kaltetuei”. Larrialdiko laguntzaren fase hori bukatuta “GGKEek lehen pausoak ematen ari gara epe luzeagorako ekimenak martxan jartzeko, esaterako, etxebizitzak, eskolak, azpiegitura-produktiboak, edateko ur sareak eta osasun eta eguneko zentroak konpontzeko eta berreraikitzeko, oihaneztatze programak abiarazteko, e.a.”, diote.

Larrialdiko egoera bat denez GGKEen laguntza zonalde kaltetuenetara bideratzen da: Loon, Antequera, Palompon, Roxas, Estancia, Ormoc, Cebu, Hernani, Balankayan, Lawaan, Javier, Baybay, Dulang, Tolosa, Tubigon, Calape, San Remigio, Daabantayan eta Bantayan Island, Culion, Samar, Guiuan, Salcedo…

Txostenean esaten denez, GGKEak Filipinetan egiten ari diren lana nazioarte mailan koordinatuta egiten da emaitza onenak lortzeko eta laguntza hori ahalik eta jende gehienari helarazteko. Bestalde, esaten dutenez, “gure laguntza-lana Filipinetako GGKE, talde eta lan-sareekin batera egiten ari gara geure sostengua emanez eta eurekin gure laguntza bideratzen, inork baino hobeto baitakite zein diren benetako beharrizanak. Talde horiekin oso aspalditik ari gara nazioarteko lankidetza egiten”. Diotenez, talde horietako asko nazioarteko sareetan edo lan-talde espezifikoetan sartuta daude laguntza-lana ahalik eta eraginkorrena izan dadin. Gainera, GGKE horietako batzuk Filipinetara joan dira egoera bertatik bertara ebaluatu ahal izateko eta lehenbiziko neurriak hartzeko. “Beste batzuk lan hori Filipinetako GGKEen bitartez egiten ari gara, urte askoan ari garelako eurekin besoz beso lanean”.

Kontu ematea eta gardentasuna
Txostenean esaten denez, GGKEentzat konpromiso saihestezina da diruak gardentasunez erabiltzea eta gizartearen laguntzari esker egindako lanari buruzko kontuak ematea. “Berebiziko ahalegina egiten dugu gure lan eta interbentzioen berri emateko gure bazkide eta laguntzaileei, bai eta gizarteari eta finantzatzen gaituzten erakundeei, horretarako baliatzen ditugularik hedabideak, antolakundeen web orri eta sare sozialak, barne buletinak eta bestelako bitarteko eta ekimen batzuk ere, esaterako, sentsibilizazio kanpainak hainbat esparrutan (saltegietan, elizetan, informazio saioak erakundeetan, hitzaldiak eskoletan, e.a.). Filipinak: 3 hilabete geroago lehenengo txosten hau apustu bat da ere gure lanean konfiantza jarri dutenek ikus dezaten zer ari garen egiten”, azpimarratu dute.
Filipinekin lankidetzan ari den GGKE talde honen helburua da lan-lerroak adostea, premiak aztertzea, lehentasunezko helburuak zehaztea, jarrerak finkatzea eta ekintzak koordinatzea, laguntza ahalik eta jende gehienengana iritsi dadin. Talde horrek txostenak egiten jarraituko du bere lan eta aurrerakuntzei buruz.

Prentsa oharra osorik ikusi.

 

El derecho al agua en todos los lugares del planeta y para todas las personas

En el año 2010, Naciones Unidas declaró explícitamente que el derecho de acceso a agua y saneamiento es un derecho humano, asumiendo la responsabilidad de la comunidad internacional y los gobiernos de garantizar un acceso a agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y económicamente asequible.

Algo tan básico como encender un grifo para beber agua es una ilusión para millones de personas de la zona rural de África Subsahariana que comparten fuentes de agua doméstica con animales o dependen de pozos sin protección que son caldo de cultivo de importantes enfermedades. La distancia media que camina una mujer, o una niña, en África y en Asia para recoger agua es de 6 kilómetros.

Esto son sólo ejemplos que reflejan la dura realidad en algunos países para acceder a un bien tan básico como el agua, pero demuestran cómo la escasez, deficiencia o inaccesibilidad de este bien tan básico interactúa con el disfrute de otros derechos humanos como la salud o la educación de las niñas.

Naciones Unidas también ha declarado que “(…) el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”.

Ya hemos señalado cómo afecta el efectivo disfrute del derecho al agua al cumplimiento de otros derechos humanos, pero también nos parece fundamental la consideración del agua como un bien público, que introduce un elemento esencial para analizar este derecho humano, en el actual contexto de recortes de presupuestos y de derechos como el que padecemos y en un mundo globalizado en el que enriquecimiento de algunos países sigue siendo a costa del empobrecimiento de otros.
Los recortes ponen en grave peligro la continuidad de procesos de mejora de los servicios sociales básicos en países empobrecidos hasta la pobreza extrema, de procesos de empoderamiento de colectivos vulnerables como pueblos indígenas, mujeres o personas desplazadas, de iniciativas que fomentan la educación para el desarrollo en pro de una ciudadanía comprometida con la justicia social a nivel internacional, la defensa de los derechos humanos y la equidad de género.
El agua no puede convertirse en un bien con el que se negocie, en una mercancía con la que las empresas generen beneficios; entendemos que esta posibilidad es contraria a la garantía del derecho humano al acceso a agua y saneamiento que ha proclamado Naciones Unidas y que mientras en la práctica coexistan la realidad de la comercialización del agua y el reconocimiento del derecho humano a su acceso, este último será necesaria e intencionadamente incumplido.

En este sentido compartimos plenamente los objetivos de la campaña europea “El agua es una derecho humano”, que lleva recogidas cerca de dos millones de firmas, orquestada por varias organizaciones de la sociedad civil y que busca garantizar unos servicios de agua y saneamiento para todas las personas, la no liberalización de los servicios de agua y el acceso universal y global al agua y saneamiento.

Como Coordinadora de ONG de Desarrollo reivindicamos que el acceso al agua y su consideración como bien público, sea un derecho humano no sólo reconocido sino efectivamente garantizado en todos los lugares del mundo y para todas las personas.

Mila Dominguez Vázquez
Coordinadora ONGD Euskadi

Semana contra la Pobreza en Euskadi

El día 17 de octubre se conmemora el Día internacional contra la pobreza y la
exclusión social. Con el propósito de promover una mayor conciencia sobre la
urgencia de tomar medidas efectivas para la erradicación de la pobreza se vienen
llevando a cabo acciones a nivel internacional, desde 2005 también en Euskadi.

A lo largo de toda esta Semana contra la Pobreza del 14 al 20 de octubre, y a través
de las diversas actividades que hemos organizado en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa,
diferentes colectivos y ONG de desarrollo levantaremos la voz contra la pobreza y la
desigualdad.

Eraldaketa abian da! Pobreza 0, hay alternativas.

Urriaren 17a da Pobreziaren eta bazterkeria sozialaren aurkako nazioarteko eguna.
Hainbat ekintza garatu dira nazioartean, eta 2005etik hona baita ere Euskadin,
pobrezia desagerrarazteko neurri eraginkorrak hartu beharraren premiaz
kontzientziatzeko.

Urriko 14-20ko Pobreziaren aurkako Astean zehar, zenbait kolektibok eta erakundeok
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan antolatu ditugun ekimenen bidez ahotsa goratuko dugu pobrezia eta desberdintasunaren aurka.

Eraldaketa abian da! Pobreza 0, hay alternativas.

Más información/ Informazio guztia: www.ongdeuskadi.org

Campaña audiovisual Cooperar para transformar

A través de una serie de vídeos diversas personalidades de la sociedad vasca
muestran su apoyo a las políticas de cooperación en Euskadi y rechazan los recortes
a las políticas que afectan a las personas más vulnerables.

En el contexto actual de recortes en las políticas de cooperación en algunas de las instituciones públicas vascas diversas personas de referencia en Euskadi han mostrado su apoyo al trabajo de la cooperación vasca y han rechazado los recortes en esta materia.

Con esta campaña audiovisual titulada #CooperarParaTransformar la
Coordinadora de ONG de desarrollo de Euskadi, de la mano de personas conocidas,
pretende mostrar a la ciudadanía el trabajo de la cooperación, su contribución y su
necesidad en este contexto de crisis, ya que gracias a la cooperación vasca cientos de personas estaban teniendo una oportunidad en materia de derechos humanos. Esta
campaña comienza en septiembre y, hasta fin de año, mensualmente se publicará un
vídeo en el que colabora una de las mencionadas personalidades.

El Gobierno vasco es la institución vasca que más ha recortado sus políticas de cooperación, lo que supone nuevamente el incumplimiento de la Ley Vasca de Cooperación de
2007. Ésta establece que el Gobierno vasco en 2012 debía destinar a cooperación
el 0,7% del presupuesto total pero en 2013 se destina el 0,35% del presupuesto total,
bajando del 0,4% por primera vez desde 2002.

Bajo la etiqueta #CooperarParaTranformar esta campaña va a tener presencia
especial en las redes sociales y web de la Coordinadora de ONGD de Euskadi.

Gorka Otxoa, reconocido actor vasco, ha participado en el primer vídeo. “Veo la cooperación como una manera de devolver lo que les hemos quitado en riqueza,
en dinero, en sabiduría… Tenemos que tener una visión más global, pensar que
somos parte de un todo”,
menciona Otxoa.

“Las desigualdades en vez de ir a menos van a más, por lo que no hay razón para
dejar de ayudar. Aprovecharse de la situación para recortar una necesidad tan vital
como la cooperación es una barbaridad. No hay absolutamente ninguna razón para
dejar de ayudar a gente y para dejar de luchar contra una injusticia en la que hay
unas diferencias cada vez más abismales y en la que los ricos son cada vez más ricos
y los pobres cada vez más pobres, por este sistema que se basa en la riqueza a costa
de la pobreza de la grandísima mayoría
”, recuerda.

Más información: www.ongdeuskadi.org

 

 

Euskal gizarteko zenbait pertsonalitatek Euskadiko lankidetza politiken alde azaldu
dira eta pertsona ahulenei zuzendutako politiketan murrizketak egitearen aurka
agertu dira zenbait bideoen bidez.

Zenbait euskal erakunde publikoetan lankidetza politiketan mozketen testuinguru
honetan, Euskadin erreferenteak diren pertsona batzuk euskal lankidetzaren alde
azaldu dira eta arlo hauetan mozketen aurka jo dute.

#CooperarParaTransformar izeneko ikus-entzunezko kanpainarekin Euskadiko
garapenerako GKEen Koordinakundeak, ezagunak diren pertsonen bidez, lankidetzaren lana, honen ekarpena eta beharra krisi testuinguru honetan, ezagutarazi nahi dio gizarteari.
Euskal lankidetzari esker, ehunka pertsonek aukera bat izaten ari baitira giza eskubideak defendatzen jarraitzeko. Kanpaina hau irailan hasi da eta urte amaierara arte,
hilabetero, bideo bat kaleratuko da aipatutako pertsonalitateen parte-hartzearekin.

Eusko Jaurlaritza lankidetza politikak gehien murriztu dituen euskal erakundea da.
Honek 2007ko Lankidetzaren Euskal Legea ez betetzea suposatzen du. Lege honek
ezartzen baitu Eusko Jaurlaritzak aurrekontu osoaren %0,7 bideratu beharko zukeela lankidetzara 2012an, baina 2013an aurrekontu osoaren %0,35 bideratzen du, 2002tik
lehen aldiz %0,4tik jeitsiz.

#CooperarParaTranformar etiketarekin kanpaina hau presentzia berezia izango
du sare sozialetan eta Euskadiko garapenerako GKEen Koordinakundeko web gunean.

Gorka Otxoa, ezaguna den euska aktorea, lehenengo bideoan parte hartu du. “Nire
ustez, lankidetzaren bidez itzuli egin dezakegu beste batzuei kendu diegun
aberastasuna, dirua, jakituria… Ikuspegi orokorrago bat izan behar dugu, denok
unitate bakar bat garelaz oharturik
”, aipatzen du Otxoak.

Desberdintasunak urtetik urtera eta gelditu gabe handitzen ari dira txikitu
beharrean, beraz ez dago inolako arrazoirik jendeari ez laguntzeko. Ankerkeria
iruditzen zait egoeraz aprobetxatzea, lankidetza bezela hain funtsezkoa den premia
batean murrizketak egiteko. Ez dago inolako arrazoirik jendeari ez laguntzeko,
gero eta desberdintasun handiagoak sortzen dituen bidegabekeria ez desagerrarazteko.
Aberatsak gero eta aberatsagoak dira eta pobreak gero eta pobreagoak, sistema
honek gutxi batzuk aberasten baititu gehiengo handi baten pobreziaren kontura
”,
gogoratzen du.

Informazio gehiago: www.ongdeuskadi.org

La oposición en bloque exige al Gobierno vasco un mayor compromiso con las políticas de cooperación internacional a pesar de la crisis

 

(Foto: Parlamento vasco)

Vitoria-Gasteiz, 21 de junio de 2013. Con la aprobación de esta proposición
no de ley presentada por la oposición, el Parlamento vasco ha instado al Gobierno
vasco a que, a pesar de la crisis, apuntale las políticas de cooperación que se
desarrollan en Euskadi. La proposición aprobada contiene los siguientes puntos:

1.- “El Parlamento vasco se reafirma en su compromiso de solidaridad, plasmado en
la Ley Vasca de Cooperación, y expresa su voluntad de alcanzar el objetivo del 0,7%
del presupuesto anual destinado a programas de ayuda al desarrollo”.

2.- “El Parlamento vasco insta al Gobierno vasco a que en la ejecución presupuestaria
del año 2013 mantenga un gasto equivalente, al menos, al 0,5% del total en la partida
referente a la cooperación al desarrollo”.

3.- “El Parlamento vasco insta al Gobierno vasco a que, en los próximos proyectos presupuestarios, preserve la proporción de gasto en ayuda al desarrollo alcanzada
en las últimas décadas, de forma que, cuando las circunstancias económicas lo
permitan, se pueda continuar el camino hacia el objetivo fijado en la Ley Vasca de Cooperación”.

4.- “El Parlamento vasco insta al Gobierno vasco a pactar con la Coordinadora de
ONGD de Euskadi una estrategia en materia de cooperación al desarrollo adecuada a
los recursos disponibles, a las áreas en las que se ha concentrado la ayuda a lo largo
de los últimos años y a los ejes estratégicos de intervención con el objetivo de
mantener el impacto en materia de desarrollo”.

 

La propuesta íntegra ha salido adelante con los votos favorables del Partido Socialista
de Euskadi (PSE-EE), Euskal Herria Bildu (EH Billdu), Partido Popular (PP) y Unión
Progreso y Democracia (UPyD), partidos que conforman la oposición. Por su parte,
el Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) ha apoyado el primero y el tercero de los
puntos de la proposición, pero no así el segundo, al que ha votado en contra, y el
cuarto, en el que se ha abstenido.

Desde la Coordinadora de ONG de desarrollo de Euskadi manifiestan que la
aprobación de esta proposición no de ley “pone en valor todo el trabajo que se ha
llevado a cabo en Euskadi en materia de cooperación internacional durante más de
25 años. Sentimos orgullo porque la cooperación ha logrado aglutinar a la mayoría
de los grupos parlamentarios. Así, se vuelve a mostrar que la ciudadanía vasca es muy sensible a las situaciones de pobreza y desigualdad que existen en nuestro entorno
pero también en lugares más lejanos”. Aseguran también que “se trata de una
reivindicación del Parlamento vasco, y por lo tanto, un deseo de la sociedad”.

En la Coordinadora de ONG de desarrollo de Euskadi recuerdan que tras las
diversas reuniones con todos los partidos políticos con representación en el
Parlamento siempre han percibido un apoyo y reconocimiento al trabajo que las
ONGD vascas realizan en cooperación, pero ese reconocimiento no es suficiente si no
se dota a las políticas de cooperación de recursos necesarios. Así, agradecen que
“estos partidos políticos que han votado a favor de esta proposición hayan puesto
sobre la mesa la importancia de mantener unas políticas de cooperación que sigan
haciendo frente a la pobreza y a las desigualdades, atajando sus causas y paliando sus consecuencias en las poblaciones más vulnerables”.

“Las políticas públicas vascas de cooperación internacional, hasta 2012, se
construyeron de forma democrática entre los agentes sociales y públicos, con la
concertación como seña de identidad y como expresión del espíritu solidario del
conjunto de la sociedad vasca”, sentencian. Por este motivo “hacemos un nuevo
llamamiento a que el Gobierno vasco escuche este grito solidario de la sociedad vasca representada en el Parlamento por los partidos políticos que han apoyado esta
propuesta, y que reconsideren esos recortes anunciados”. Finalmente “solicitamos a
todos los partidos con representación parlamentaria que se cumplan los compromisos políticos y sociales vigentes en materia de cooperación al desarrollo, ya que es en
estos momentos de crisis cuando debemos mostrar los verdaderos valores que nos
mueven como sociedad”.

Frenazo histórico a las políticas de cooperación

En el marco de prórroga presupuestaria actual la Agencia Vasca de Cooperación
al Desarrollo ha manifestado su intención de ajustar su gasto a 32 millones de euros,
frente a los 50,6 del ejercicio 2012. Estos recortes supondrán el incumplimiento de
la Ley Vasca de Cooperación de 2007, que establece que el Gobierno vasco en 2012
debía destinar a cooperación el 0,7% del presupuesto total. Según esta previsión en
2013 se destinará el 0,35% del presupuesto total, “bajando del 0,4% por primera vez
desde 2002”, alertan.

La cooperación vasca ha sido todo un referente en todo el Estado en los últimos
25 años, no sólo por el volumen de fondos destinado desde las instituciones públicas,
sino especialmente por la calidad de las políticas de cooperación implementadas, por
su planteamiento a largo plazo y por su compromiso con el enfoque de derechos, la
equidad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Aseguran que “estas reducciones tiene una traducción humana, una clara
repercusión en materia de educación, salud, promoción de la equidad entre mujeres
y hombres, participación en los asuntos públicos, acceso al agua potable y sistemas
de saneamiento, lucha contra el hambre y sus causas… en miles de personas que viven
en situación de pobreza extrema y desigualdad en los países empobrecidos. También
se verán afectadas las iniciativas de nuestro entorno que buscan la sensibilización de
la ciudadanía vasca para lograr un mundo más justo. En momentos de crisis las
personas deben ser la prioridad absoluta de todas las políticas, por encima de otro
tipo de intereses”, concluyen.

Las políticas públicas de cooperación al desarrollo, llevadas a cabo gracias al
esfuerzo de una sociedad vasca comprometida y preocupada por la pobreza y las desigualdades, son un legado de sus habitantes, cuyo liderazgo solidario han ejercido
con orgullo durante mucho tiempo. Por tanto, “no se puede arrebatar a la sociedad
lo que durante tanto tiempo se ha logrado fruto del consenso y del acuerdo entre
ciudadanía, partidos políticos, organizaciones sociales e instituciones públicas”,
afirman.

Más información

Informazioa euskaraz

El deterioro de la cooperación y su impacto en el aumento de la desigualdad entre mujeres y hombres

 

El progresivo desmantelamiento de la cooperación al desarrollo al que
venimos asistiendo en el Estado desde el comienzo de la crisis tiene visos de
consolidar su avance en 2013 y de alcanzar de lleno a gran parte de la
cooperación vasca descentralizada (aquella llevada a cabo desde los
gobiernos autonómicos, las diputaciones y los ayuntamientos). Hasta ahora
parecía que en Euskadi no iba a suceder lo que ha pasado en otros lugares
gobernados por el PP como Madrid o Valencia, que han eliminando las
partidas de cooperación internacional, pero sin embargo todo parece indicar,
que aquí va a suceder lo mismo.

Las instituciones vascas han pasado de un lentísimo acercamiento al
compromiso de destinar el 0,7% del presupuesto neto consolidado para el
apoyo de los países del Sur, a unos recortes para la cooperación muy por
encima de la reducción media. Mientras el presupuesto del Gobierno vasco
se reduce un 11% en 2013, la partida destinada a la solidaridad internacional
lo hace en un 36%. 

Así, el Gobierno vasco parece haber dejado de considerar la solidaridad,
los derechos humanos y la cooperación como integrantes de ese ámbito
social en el que han puesto las líneas rojas a la hora de hacer recortes.
Han olvidado, por tanto, cuestiones como la justicia social, vuelven a una
cooperación asistencialista y reproducen mensajes peligrosos que nos llevan
a pensar que en tiempos de crisis primero son las personas de “aquí”.

Si se confirma la propuesta de presupuesto para la Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo, estos gravísimos recortes van a suponer, en la
práctica, el desmantelamiento de la cooperación vasca descentraliza-
da y la desaparición de un gran número de organizaciones del sector, que no
son sino sociedad civil organizada y que buscan un cambio de modelo, ese otro
mundo es posible
que tan imprescindible parece en estos momentos.

Las consecuencias de este nuevo escenario van a ser múltiples,
pero en
la Coordinadora de ONG de desarrollo queremos hacer una breve
reflexión sobre lo que va a suponer este desmantelamiento de la coopera-
ción en el retroceso en la igualdad y específicamente en la vida de las mujeres
del Norte y del Sur.

La cooperación vasca descentralizada ha hecho una apuesta clara, y cada
vez más contundente, en la defensa de la equidad de género y el empodera-
miento de las mujeres, como elementos imprescindibles para el desarrollo de las
personas, los pueblos y las sociedades, hecho por lo que ha sido referente.

En primer lugar, la apuesta por la equidad de género ha supuesto que se
haya hecho imprescindible a la hora de formular un proyecto tener en cuenta
algo que resulta tan evidente como que todas las sociedades del
mundo están compuestas por hombres y mujeres y que las necesidades,
expectativas, intereses, ilusiones y sueños de unas y otros no tienen
por qué ser coincidentes y que es necesario diferenciar. También que se
tengan que tener en cuenta los impactos que las actuaciones de la
cooperación internacional tendrán para ellas y ellos. La consecuencia de esta
apuesta ha sido la visibilización de la desigualdad y la subordinación de las
mujeres en todos los lugares del mundo y el aprendizaje de que no existe
ninguna actuación neutra, tampoco en la cooperación.

En segundo lugar, la estrategia del empoderamiento de las mujeres implica que,
ante el desigual reparto del poder a favor de los hombres que lleva implícito
toda sociedad patriarcal, es necesario apoyar procesos de empoderamiento
–o de aumento de cuotas de poder– de las mujeres.

La conjugación de estas dos estrategias –la equidad de género y el empodera-
miento de las mujeres– en la práctica, ha supuesto el trabajo progresivo y
constante en defensa del derecho universal a la igualdad entre mujeres y
hombres por parte de las ONG del Norte y del Sur que trabajan en el ámbito
de la cooperación internacional.

Pero, ¿qué pasará cuando las ONGD del Norte y del Sur comprometidas
con este derecho desparezcan o vean reducidos en un altísimo porcentaje
los fondos de los que disponen para tal cometido? ¿Y con las organizaciones
de mujeres y/o feministas del Sur apoyadas económicamente desde la
cooperación al desarrollo que siguen estos procesos de empoderamiento
con otras mujeres? Sin duda el impacto del recorte de fondos de la
cooperación será determinante para muchas mujeres del Sur, organizadas
o no, que verán retroceder tanto su desarrollo económico y personal como
el de sus sociedades:desaparición de campañas de lucha contra la violencia
machista, feminicidios, paralización de procesos de educación y salud para
mujeres y niñas, procesos de lucha contra la pobreza y de la autonomía
económica de las mujeres etc…

Por otro lado, los recortes previstos en el presupuesto de la Agencia
Vasca
de Cooperación al Desarrollo también tendrán un efecto destacado en
lo que las ONGD llamamos educación para el desarrollo, cuyo fin es la
sensibilización, formación e incidencia política en las sociedades del
Norte para denunciar y revertir las desiguales reglas del sistema interna-
cional que suponen el desarrollo de unos países a costa del necesario
subdesarrollo de otros.

Por último, esta drástica reducción de fondos también va a tener un
impacto importante en las trabajadoras y trabajadores del sector.
La
Coordinadora
de ONG de desarrollo de Euskadi la componen actualmente un
total de 81 organizaciones. Éstas no suponen la totalidad del sector, pero sí
un elevado porcentaje del mismo. Estas organizaciones llevan a cabo su trabajo
gracias a personal contratado y personal voluntario. Dentro del ámbito del
personal asalariado hay un elevado porcentaje de personas con titulación
universitaria y máster de especialización, con salarios bastante reducidos en
relación a otros sectores profesionales y además con una alta implicación de
tiempo y disponibilidad debido a la elevada carga de trabajo y al alto nivel de
compromiso personal que implica cualquier ámbito de trabajo social. El 70%
de este personal asalariado de las ONGD son mujeres. Para muchas ONGD
de Euskadi,
2012 ha sido un año de recortes de sueldo, ERE, despidos…,
pero la mayoría de las organizaciones han resistido con condiciones laborales
cada vez más duras, con las expectativas puestas en la convocatoria de
proyectos de
la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo de 2013, que en
el caso de que salga, parece que lo hará con un importante recorte. La suma
de este factor, junto con los drásticos recortes en este área en
la Diputación
Foral
de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y otros consistorios e instituciones
vascas, va a suponer, sin ninguna duda, una disminución drástica del
personal contratado por las ONGD, que golpeará especialmente a las
mujeres, que como en todo el ámbito social, constituyen una significativa
mayoría.

Queremos hacer un llamamiento para evitar el desmantelamiento de la
cooperación vasca descentralizada que con tanto esfuerzo de las organizacio-
nes y de las instituciones se ha ido construyendo en Euskadi desde el año en
que se hicieron las ya históricas acampadas por el 0,7%.

Los fondos públicos que se manejan desde la cooperación al
desarrollo son insignificantes en comparación con otras partidas presupuesta-
rias, por lo que entendemos que su sostenimiento es una cuestión de voluntad
política.

Coordinadora de ONG de desarrollo de Euskadi

¡No a los recortes en cooperación internacional!

El borrador del presupuesto del Gobierno vasco anuncia importantes recortes en
materia de cooperación al desarrollo para 2013.

De confirmarse, desde la Coordinadora de ONG de desarrollo de Euskadi valoramos
como un frenazo a la capacidad transformadora de esta política que busca hacer
frente a la pobreza y a las desigualdades, atajando sus causas y paliando sus
consecuencias en las poblaciones más vulnerables.

Estas reducciones tiene una traducción humana, una clara repercusión en materia
de educación, salud, promoción de la equidad entre mujeres y hombres,
participación en los asuntos públicos, acceso al agua potable y sistemas de
saneamiento, lucha contra el hambre y sus causas… en millones de personas que
viven en situación de pobreza extrema y desigualdad en los países empobrecidos.
También se verán afectadas las iniciativas de nuestro entorno que buscan la
sensibilización de la ciudadanía vasca para lograr un mundo más justo. En
momentos de crisis las personas deben ser la
prioridad absoluta de todas las políticas, por encima de otro tipo de intereses.

La aprobación de estos recortes supondrá el incumplimiento de la Ley Vasca de
Cooperación de 2007, que establece que el Gobierno vasco en 2012 debía destinar
a cooperación el 0,7% del presupuesto total. Según este borrador en 2013 se
destinará el 0,35% del presupuesto total, bajando del 0,4% por primera vez desde
2002. Asimismo, esto supone pasar de 23¤ por habitante de Euskadi y año
(en 2011) destinado a la política de solidaridad internacional en el Gobierno vasco,
a 14,5 euros cuando su presupuesto total, cercano a los 9.100 millones de euros,
supone 4.100 euros por habitante de Euskadi al año.
Reclamamos al actual Gobierno vasco que rectifique la propuesta inicial de los
presupuestos para 2013 de manera que estos presupuestos recojan y apliquen los compromisos políticos y sociales vigentes en materia de cooperación al desarrollo.
Asimismo, solicitamos a todos los partidos políticos con representación en el
Parlamento vasco que igualmente exijan que se mantenga este histórico
compromiso por la solidaridad internacional, ya que especialmente en estos
momentos de crisis es cuando debemos mostrar los verdaderos valores que nos
mueven como sociedad.

La solidaridad con las personas más vulnerables es irrenunciable. Acabar con la
pobreza y la exclusión es posible y es una obligación ética y política para el
cumplimiento de los derechos humanos. Todo ello es posible con unos presupuestos
sociales y solidarios.

Firma y dile al Lehendakari Iñigo Urkullu que no recorte en cooperación
internacional:

Más información e iniciativas relacionadas

——————–

Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu zirriborroan murrizketa handiak iragartzen dira garapenerako lankidetzan 2013. urterako.

Murrizketa horiek gauzatuko balira, Euskadiko garapenerako GKEen
Koordinakundearen iritziz, kolpe latza hartuko lukete pobrezia eta
desberdintasunaren aurkako politikek, hots, pobrezia eta desberdintasunen kausak
ezabatu eta jende makalenei egiten dizkieten kalteak gozatu nahi dituzten politikek.

Murrizketa horiek beren ondorioak dituzte pertsonengan, zuzeneko eragina
hezkuntzan, osasunean, gizon-emakumeen arteko ekitatea bultzatzeko ahaleginetan,
eremu publikoetan parte-hartzean, edateko ura lortzeko gaitasunean eta saneamendu sistemetan, gosearen aurkako borrokan eta hauen jatorrian… hots, herrialde
pobretuetan muturreko pobrezian eta ezberdintasun egoeran bizi diren milaka
pertsonengan. Kaltetuta suertatuko dira halaber Euskadiko herritarrak
sentsibilizatzeko eta mundu justuago bat lortzeko gure inguruan abiatzen diren
ekimenak. Krisi garaian, pertsonak izan behar dira politika guztien erabateko
lehentasuna, beste edozein interesen gainetik.

Murrizketa horiek onartzen badira, 2007ko Lankidetzako Euskal Legea urratuko da,
zeinaren arabera Eusko Jaurlaritzak 2012. urtean bere aurrekontu osoaren %0,7
bideratu behar baitzuen lankidetzara. Zirriborroaren bidetik joz gero, 2013an Eusko Jaurlaritzak bere aurrekontuaren %0,35a bideratuko luke lankidetzara, 2002tik
lehen aldiz %04tik jaitsiz. Honek suposatzen du Euskadiko biztanle eta urte
bakoitzeko (2011an) Eusko Jaurlaritzaren elkartasun politikei zuzendutako
23 eurotik 14,5 eurora pasatzea, erakundearen aurrekontu osoa, 9.100 milioi
eurokoa izanda, 4.100¤koa pertsona eta urte bakoitzeko.

Oraingo Jaurlaritzari eskatzen dio zuzendu dezala bere 2013ko aurrekontuen
hasierako proposamena, aurrekontu horietan jaso eta aplika daitezen garapenerako
lankidetza esparruan hartuta eta indarrean dauden konpromiso politiko eta sozialak.
Halaber, Eusko Legebiltzarrean ordezkatuta dauden alderdi politiko guztiei eskatzen
diegu exijitu dezatela nazioarteko lankidetzarekiko konpromiso historikoa
mantentzea, honelako krisialdietan sekula baino gehiago erakutsi behar dugulako
zeintzuk diren gizarte bezala garabiltzaten benetako baloreak.

Ezinezkoa da pertsona makalekiko elkartasunari uko egitea. Pobrezia eta
bazterkeriarekin bukatzea gauza egingarria da, eta gainera obligazio etiko eta
politikoa ere bada, jendearen giza eskubideak bermatzeko. Eta hori guztia posible da aurrekontu sozial eta solidario batzuekin.

-Sinatu eta Iñigo Urkullu Lehendakariari nazioarteko lankidetzan ez mozteko esan:

-Informazio gehiago eta lotutako ekimen guztiak.

II misión a Palestina-Palestinara II. misioa

Durante esta semana recogerán testimonios sobre la situación de Derechos Humanos
en la zona y los impactos de la ocupación sobre la población palestina.

El domingo 10 de febrero de 2013 se ha puesto en marcha la II Misión de
representantes sociales y medios de comunicación vascos a Palestina  organizada
por Paz con Dignidad, Biladi y Mewando con la colaboración del Ayuntamiento de
Donostia y Diputación Foral  de Bizkaia.

La Misión está formada por diferentes representantes de medios de  comunicación
como Radio Euskadi, Onda Vasca y Deia, Hamaika Telebista; de organizaciones
sociales como SOS Racismo, SODePAZ, 15M, Coordinadora de ONGD de Euskadi,
así como de los sindicatos CCOO, STEE-EILAS, ESK. Permanecerá en los Territorios
Ocupados durante una semana para recoger testimonios sobre la situación de
Derechos Humanos en la zona y documentarse sobre los impactos de la  ocupación
sobre la población palestina.

Podéis seguir la crónica de este viaje desde el blog: http://palestinainfo.org/opinion/

Esta página servirá de canal de comunicación entre los miembros de la  Misión y
odas aquellos y aquellas ciudadanas que quieran hacer llegar su opinión, solidaridad
o afecto hacia la causa justa del pueblo palestino. Pretende, asimismo, ser un
instrumento humilde pero contundente para romper el bloqueo informativo y la manipulación  mediática que intentan ocultar el estado de apartheid y legitimar la
violación estructural de los derechos palestinos por parte del sionismo  con la
colaboración de la comunidad internacional.

Para ponerte en contacto con los componentes de la misión o recibir más información también puedes preguntar a:

CONTACTOS ORGANIZACIONES DURANTE LA MISIÓN

Paz con Dignidad (Eneko) 94.655.29.44. euskadi@pazcondignidad.org

Biladi (Rosa)    625.70.63.16. biladi1@euskalnet.net/rosabiladi@gmail.com

————————-

Aste honetan zehar Giza Eskubideen egoerari buruzko testigantzak eta okupazioak palestinarrengan duen eraginaz dokumentazioa jasoko dituzte.

2013ko otsailaren 10ean martxan jarri da Bakea eta Duintasuna, Biladi eta  Mewando erakundeek, Donostiako Udalarekin eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetzan
antolatu duten  euskal hedabide eta gizarte ordezkarien II. Misioa Palestinara.

Misio horretan parte hartuko dute hainbat hedabidetako ordezkariek  (Radio Euskadi,
Onda Vasca, Deia, Hamaika Telebista), SOS Arrazakeria, 15M, SODePAZ eta
Euskadiko GGKEen Koordinakundea erakundekoek, eta CCOO, STEE-EILAS eta ESK sindikatuetakoek. Astebete egongo  dira Lurralde Okupatuetan, Giza Eskubideen
egoerari buruzko testigantzak  jasotzen eta okupazioak palestinarrengan duen
eraginaz dokumentatzen.

Blog honetan jarrai dezakezue bidaia honen kronika:  http://palestinainfo.org/opinion/

Orrialde hau Misioko kideen edota herri palestinarraren kausa justuaren aldeko
elkartasuna eta maitasuna adierazi eta euren iritzia eman nahi duten herritar  guztien
arteko komunikazio kanala izango da. Tresna xume baina sendoa izan nahi du honek
indarrean dagoen informazio blokeoa eta manipulazio mediatikoa hausteko asmoz,
zeinaren bitartez sionismoak, nazioarteko komunitatearen laguntzarekin, Palestinan
aplikatzen duen apartheid sistema ezkutatu eta  palestinarren eskubideen bortxaketa estrukturala legitimatu nahi duen.

Misioko kideekin harremanetan jartzeko edo informazio gehiagorako honako
kontaktu hauetan galde dezakezu:

HARREMANAK ERAKUNDEEKIN MISIOAK DIRAUEN BITARTEAN

Paz con Dignidad (Eneko) 94.655.29.44. euskadi@pazcondignidad.org

Biladi (Rosa)    625.70.63.16. biladi1@euskalnet.net/rosabiladi@gmail.com

¿Está en crisis la cooperación al desarrollo?

En la actualidad estamos asistiendo a una disminución de las partidas de
cooperación para el desarrollo en distintas instituciones públicas.

Pese a que en Euskadi esta reducción no ha alcanzado la magnitud de otras
comunidades, también se ha dejado notar, especialmente en el caso de las
instituciones alavesas. El argumento esgrimido es que el gasto público está
disminuyendo y, por lo tanto, es preciso hacer recortes en todas las partidas,
incluidas las de cooperación internacional. Hasta ahí nada que objetar, más allá del
lógico desacuerdo con la disminución general del gasto social mientras se mantienen
otras partidas de dudosa prioridad. Además, estos recortes están siendo justificados
por algunos sectores con otro argumento bien diferente: es lógico que se supriman
programas para reducir la pobreza en otros lugares del mundo, cuando aquí mismo
tenemos una pobreza en ascenso que es necesario atender. Se trata de un argumento
falaz, ya que mezcla aspectos que difícilmente pueden compararse. Ciertamente, la
situación que vivimos en Euskadi y en otros lugares del llamado mundo desarrollado
es cada vez más preocupante. El desempleo, los desahucios, la pérdida de poder
adquisitivo de las clases asalariadas y pensionistas, la ausencia de oportunidades
para las personas jóvenes y maduras que pierden su empleo a los cincuenta años, la
creciente marginación de colectivos cada vez más amplios, el deterioro de la sanidad
y la educación pública, la malnutrición, etc. son aspectos de nuestra realidad que
muestran la otra cara de lo que autocomplacientemente habíamos llamado desarrollo.
Son situaciones injustas que requieren de cambios profundos en los que toda la
sociedad está concernida, orientados a evitar el acaparamiento de la riqueza por
unas pocas personas a costa de sacrificar el bienestar de la mayoría y de deteriorar
la democracia.

Sin embargo, esto no es contradictorio con la necesidad de seguir mirando de frente
a la pobreza extrema, a esa realidad que también nos rodea aunque se sitúe a
algunos miles de kilómetros de nuestro vecindario: cientos de millones de personas
que sufren de hambre o de desnutrición crónica, muertes por diarreas o durante el
parto por falta de asistencia, niños y niñas sin escolarizar, vidas que se desarrollan
sin agua corriente, entre el fango y la basura… Lo que pasa allá, nos afecta también
aquí, y si hoy damos la espalda a esta otra realidad, mañana nos golpeará de frente.
Al apelar a la solidaridad, la cuestión no es tener que elegir entre una pobreza y
otra, sino tener en cuenta que ambas son caras de una misma moneda. Desde que se
impuso la idea de que los mercados son los encargados de gestionar los recursos y
armonizar los intereses de las personas y grupos sociales, la situación se ha
deteriorado en unos y otros lugares. En los últimos años ha aumentado la
desigualdad que afecta a todo tipo de países (desde Estados Unidos hasta China,
pasando por muchos países europeos, africanos o latinoamericanos), y hay una
creciente brecha ambiental que amenaza gravemente la vida de las futuras
generaciones. Una situación que ha acabado por generar nuevas amenazas al
desarrollo, y una cada vez mayor incertidumbre e inseguridad humana. En estas circunstancias, carece de sentido contraponer la solidaridad interna y la solidaridad internacional, pues ambas deben ir de la mano.

El mundo está cambiando, y los retos de la solidaridad también. Tanto las
instituciones públicas, como las ONG de desarrollo y otros agentes sociales
debemos abrir nuevas vías de trabajo y colaboración con entidades y organizaciones
del Norte y del Sur. Es preciso reflexionar sobre la mejor forma de encarar un
presente en el que la solidaridad interna y la solidaridad internacional tienen que
formar parte de una misma estrategia de defensa de la dignidad humana. Hoy es
necesario mantener vivo un proceso de reflexión en el que participen personas del movimiento social, del mundo académico y de las instituciones. En esta línea, hemos celebrado recientemente en Bilbao un encuentro de las coordinadoras autonómicas
de ONG para el desarrollo y el próximo 13 de diciembre tendrá lugar en Donostia
otro encuentro, orientados a profundizar en el análisis de los cambios que estamos
viviendo y plantear nuevas alternativas que ayuden a resituar la cooperación
internacional en el nuevo contexto generado por la crisis y los cambios geopolíticos
y económicos en el ámbito mundial.

Han transcurrido ya 25 años desde que las instituciones públicas vascas
comenzaron, a instancias de la fuerte demanda social, su andadura en este ámbito.
Puede ser un buen momento para hacer de la necesidad una virtud y replantear
nuestro trabajo desde unas nuevas bases más sólidas y más acordes con las
necesidades y retos del mundo actual. Para que la solidaridad siga siendo una seña
de identidad de la sociedad vasca.

Ana María Arriola
Presidenta de la Coordinadora de ONG de desarrollo de Euskadi

Luis Guridi
Director del Instituto Hegoa de la UPV/EHU

 

 

Garapenerako lankidetza krisian al dago?

Azken aste eta hilabeteetako berriek hainbat erakunde publikotan eman diren
garapenerako lankidetzara zuzendutako partiden murrizketak islatu dituzte.

Beherakada hauek Euskadin izan duten eragina beste lekuetan baino txikiagoa izan
arren, Arabako erakundeetako kasuek egoera kezkagarri baten aurrean gaudela
ohartarazten gaituzte. Aipaturiko murrizketak ezartzeko argudio nagusia aski
ezaguna da: gastu publikoa gutxitzen doan heinean, partida orotan aplikatu behar
dira murrizketak, baita garapenerako lankidetzan ere. Hala ere, arrazoibide hau
kolokan jartzen da gastu sozialetako beherapenak egin eta zalantzazko bestelako
partidak mantentzen diren unean. Honetaz gain, garapenerako lankidetzan aipatu
diren murrizketak justifikatzeko bestelako argudio bat ere aurki dezakegu: bertako
pobrezia handituz doan heinean, munduko beste lurraldeetara zuzendutako jarduerak ezabatzea normala da. Gure aburuz, argudio hau engainagarri samarra da, alderatu
ezin daitezkeen bi elementu lehiarazten baititu. Euskadin bizi dugun egoera,
garatuak
deritzen munduko beste lekuekin batera, gero eta kezkagarriagoa dela argi
dago: langabezia, kaleratzeak, pentsiodunen eta lana duten pertsonen erosteko
ahalmenaren murrizpena, gazteen eta 50 urterekin lana galtzen duten pertsona
nagusienen aukerarik eza, baztertze egoeran dauden taldeen hazkundea, osasun eta
hezkuntza publikoaren hondatzea, eta malnutrizioa bezalako arazoak
egunerokotasunaren zeinu bihurtu dira, garapena deitu izan genion horri,
txanponaren beste aldea bistaraziz. Ezbairik gabe, gizarte osoan aldaketa sakonak
behar dituzten egoera bidegabeak dira; gutxi batzuen aberastasunaren itzalean,
gehiengoaren ongizate eta demokrazia hondatzen duten egoerak dira hain zuzen ere.

Edonola ere, aurrez aipaturiko arazoetan eta hemendik milaka kilometrotara
daudenetan arreta jartzea ez dira bateraezinak. Izan ere, munduko hainbat
lurraldetan ehunka edota milioika lagunek pairatzen duten muturreko pobreziaz ari
gara; hots, elikadura okertze kronikoa sufritzen dutenez, erditze eta beherakoa dela
bide bizitza galtzen duten lagunez, lohi eta zabor artean bizi direnez, iturriko uraren
gabezia nozitzen dutenez, eskolatu gabeko haurrez… Hemendik urrun gertatzen
denak hemen ere eragina du eta errealitate horri bizkarra ematen badiogu,
etorkizunean bueltan etorriko zaigu. Elkartasuna azaltzeko bidea ez datza pobrezia
mota bat edo bestearen aukeraketan, bi errealitateak txanpon beraren bi aldeak
direla kontuan izatean baizik. Baliabideen kudeaketa eta pertsona eta talde sozialen
interesak bateratzeko arduradun nagusia merkatua zenaren ustea ezarri zenetik, leku desberdinetako egoerek okerrera egin dute. Azken urteetan zehar era guztietako
lurraldeetan eragina izan duten desberdintasunak handitzeaz gain, etorkizuneko
belaunaldien bizitzak erabat mehatxatzen dituen ingurumen arazoak ere ikusgai izan
ditugu. Inondik ere egoera honek garapenari eragiten dioten mehatxu berriak sortu
ditu eta giza segurantzari dagokionean, ziurgabetasun handiagoa ekarri du. Hau
guztia kontuan hartuta, kanpoko eta barneko elkartasuna kontrajartzeak ez du
zentzurik, erabat bateragarriak baitira.

Mundu mailako egoerak aldatu egin dira, eta baita elkartasunera zuzenduriko
erronkak ere. Erakunde publikoek ez ezik, garapenerako GKEek eta bestelako eragile
sozialek ere euren helburuak berriz planteatu eta lan eremu berriak aztertu beharko
lituzkete Iparraldeko eta Hegoaldeko erakundeekin elkarlanean arituz. Etorkizunari
modurik egokienean aurre egiteko bideen inguruan hausnarketa egitea premiazkoa
da; izan ere, ziurgabetasunez beteriko etorkizun horren aurrean, barne elkartasuna
eta nazioarteko lankidetza, giza duintasuna babestuko duen estrategiaren pean
daude. Beharrezkoa da mugimendu sozialetako, arlo akademikoko eta erakunde
publikoetako jendea bilduko duen hausnarketa prozesu bat irekitzea. Zentzu
honetan, autonomia erkidego desberdinetako garapenerako GKEen koordinakundeen
biltzarra ospatu berri dugu Bilbon eta abenduaren 13an, nozitzen ari garen aldaketen
analisian sakondu eta lankidetzaren eginkizunaren inguruan dagoen krisiaren
aurrean aukera berriak planteatzea helburu izan zuen bilkura ospatu genuen
Donostian.

Dagoeneko 25 urte pasa dira euskal erakunde publikoak gizarteko eskaeran oinarri
izan zuen lankidetza jardueretan murgildu zirenetik. Gure lana bideratzeko aukera
ezin hobe baten aurrean gaude, egungo behar eta erronkekin bat datozen oinarri
berri eta irmoak eraikiz. Orain arte euskal gizartearen nortasunaren oinarri izan den elkartasuna ez dezagun bidean galdu.

Ana María Arriola
Euskadiko garapenerako GKEen Koordinakundeko lehendakaria

Luis Guridi
Hegoa Institutuko zuzendaria -UPV/EHU-

elcorreo.com

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.